ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И ЗA ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ И МАРШРУТНИ КАРТИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА, МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ТЕРМИНАЛИТЕ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

I. За какво се прилагат настоящите общи условия II. Определения III. Достъп до информация за събирането на пътни такси IV. Заплащане на винетни такси и издаване на електронни винетки V. Предварително заплащане на тол такса и издаване на маршрутна карта VI. Условия за плащания с банкова карта VII. Проверка на валидност на електронна винетка VIII. Проверка на валидност на маршрутната карта IX. Отношения с трети лица X. Интелектуална собственост XI. Други уговорки