ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И ЗА ПРОДАЖБА НА ВИНЕТКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА, МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ТЕРМИНАЛИТЕ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

I. За какво се прилагат настоящите общи условия II. Определения III. Достъп до информация за събирането на пътни такси IV. Заплащане на винетни такси и издаване на електронни винетки V. Условия за плащания с банкова карта VI. Проверка на валидност на електронна винетка VI. Отношения с трети лица VII. Интелектуална собственост VIII. Други уговорки